Linki

http://www.zielona.uni.wroc.pl/wal.htm
wykład  dr Konrada Waloszczyka "O czym chce nam powiedzieæ mit Ziemi-Gai?"

http://www.magna.com.au/~prfbrown/gaia.html
 The Gaia Hypothesis proposed by Dr James Lovelock  & Dr Lynn Margulis.Najlepsze „ródło danych o Hipotezie Gai

http://www.ion.com.au/ourplanet/contents.html
do¶æ obszerna strona o Hipotezie Gai

http://www.ion.com.au/ourplanet/gaia4.html
niewielka strona o Gai z tekstem Jamesa Lovelocka

http://ibs.uel.ac.uk/gaia/
GAIA - THE SOCIETY FOR RESEARCH AND EDUCATION IN EARTH SYSTEM SCIENCE. Trochêinformacji o Hipotezie Gai

http://www.panspermia.org/gaia.htm
mała stronka o Gai

http://www.kheper.auz.com/gaia/Lovelock/Lovelock.htm
strona o Lovelocku

Kontakt:  &