Poglądy Jamesa Lovelocka na tematy społeczno-ekologiczne

 

Postęp techniczny - Nie należysię go obawiać. Środowisko naturalne jest chronione najlepiej w społeczeństwach uprzemysłowionych. W krajach najbardziej zaawansowanych technicznie dominuje tzw. "czysta energia", a używanie pestycydów jest zabronione. To w Trzecim Świecie występują takie zjawiska jak erozja gleby, niszczenie lasów, kurczenie się ziem uprawnych. Jest to wina przestarzałych sposobów uprawy. Ekolodzy nie powinni walczyć z techniką, ale dzięki technice!

Przeludnienie - Tylko użycie zaawansowanych technik rolniczych pozwoli wykarmić ludność planety, ograniczając niezwykle wydajne uprawy do bardzo małych obszarów, resztę zaś powierzchni Ziemi zwracając Naturze. Wielka Brytania ma gęstość demograficzną większą od krajów uznawanych za "przeludnione". Nikt tu jednak nie uważa, że ludzie są niedożywieni ani że jest to kraj przeludniony. W historii Ziemi żaden żywy organizm nie rozprzestrzeniał się nazbyt poza przestrzeń swej niszy ekologicznej: zawsze pojawiał się drapieżnik i przywracał równowagę. Wysiłki ludzi na rzecz kontroli urodzin nie przyniosły rezultatu, ale można się spodziewać, że Gaja ureguluje ten problem poprzez choroby (czy już tego nie robi?) lub wielki głód spowodowany np. pustynnieniem stref tropikalnych.

Zanieczyszczenie środowiska - To kwestia marginalna. Zanieczyszczenie przemysłowe nie dosięgaGai.

Dziura ozonowa - Cała ten problem jest pozorny, jak zwykle chodzi o pieniądze.Jest bardzo prawdopodobne, że chlorofluorokarbon (CFC) używany przez przemysłi obecny w aerozolach niszczy ozon, ale w ilościach tak małych iż nie da sięich wiarygodnie zmierzyć! Metan który wydziela się z pól ryżowych jest o wiele bardziej  szkodliwy niż CFC. Czy trzeba  zatem zakazać upraw ryżu?? 

Nostalgia za przeszłością - Nigdy w dziejach ludzkości nie było takiej epoki, w której stosunki człowieka z przyrodą warte byłyby przywrócenia. Dziś żałujemy lasów, ale gdy wyrastały 2 wieku temu ludzie żałowali czasów gdy pastwiska były dostępne dla wszystkich. W każdej epoce ludzie błędnie sądzą, iż poprzednia była lepsza. Od swych początków ludzkości - od kryzysu do kryzysu - wiele razy modyfikowała swój ekosystem. Tak jest i dziś i dzięki nauce możemy stworzyć sobie nowe stabilne środowisko albo Gaja wytworzy je sama!

Puszcza i morza - Są to systemy regulacyjne Gai. Ludzie powinni się wystrzegać "uprawiania" morza tak jak ziemi. Naruszenie ekologii oceanów może być śmiertelne dla naszej planety. Należy także ratować lasy tropikalne przede wszystkim w Brazylii. Puszcze tropikalne to główne Ľródło "cieplarnianego efektu" niezbędnego dla przeżycia Gai.

Ruchy ekologiczne - "Ekologiści" mają dobre serca, ale Ľle umeblowane głowy. W swej walce porywają się na najbardziej pozorne problemy. Większość z nichto  naukowi ignoranci. Są wykorzystywani przez polityków, bazujących na społecznym lęku.

Energia nuklearna - Jest to energia naturalna. Wszechświat jest pełen nuklarnych wybuchów, każda gwiazda jest atomowym reaktorem, a istnieją także na naszej planecie "spontaniczne reaktory", tworzone przez mikroorganizmy (jeden odkryto w Gabonie). Elektrownie nuklearne odtwarzają więc, dla potrzeb człowiekate zjawiska, które istnieją już w naturze.

Wieloryby - Mają mózg dziesięciokrotnie większy od ludzkiego (zachowując proporcje). Nie wiadomo do czego im służy, z pewnością jednak posiada ogromne możliwości. Może zawiera mapę świata, za pomoca której wieloryby orientują się dokąd płyną? Ludzkość popełnia wielka głupotę wybijając je.

Kontakt:    &